Aktuális havi alkalmaink

Április havi Ige:

ELVETTETIK ROMLANDÓSÁGBAN,
FELTÁMASZTATIK ROMOLHATATLANSÁGBAN…

1Korinthus 15,42b

A DEBRECEN-CSAPÓKERTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2020. ÁPRILISI ALKALMAI:

A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség honlapján található igehirdetések helye:

http://www.csapokert.reformatus.hu/?page_id=53

minden nap
21 órától: Imaközösség (otthon, családi közösségben)

vasárnap
10 órától: Istentisztelet (a honlapon hallható módon)
17:30 órától: 
Imaóra (otthon, családi közösségben)
5-én: Kína – Homokbödöge – Kassai út
12-én: Comore-szigetek – Homokmégy – Katalin u.
19-én: Horvátország – Homokszentgyörgy – Kelence u.
26-án: Ecuador – Homrogd – Kender u.

szerda
17:30 órától: Presbiteri bibliaóra (interneten keresztül)

További alkalmak:

Nagyheti bűnbánati istentiszteletek: április 611. 17:30 óra
Nagypénteki istentisztelet
: április 10. 10 óra
Húsvét
vasárnapi istentisztelet: április 12. 9 óra
Húsvét
vasárnapi istentisztelet úrvacsorai közösséggel: április 12. 10 óra – a Debrecen Televízió élő közvetítésével, családi közösségben való úrvacsorai jegyek vételével
Húsvét
hétfői istentisztelet: április 13. 10 óra

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A TESTVÉREKET!

 

Áldáskívánással:

Lakatos Zoltán és Tárnok Tamás lelkipásztorok
“Úgy szerette Isten a világot, hogy EGYSZÜLÖTT FIÁT adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16