Kezdőlap

December havi Ige:

AKI SÖTÉTSÉGBEN JÁR, ÉS NEM RAGYOG RÁ FÉNY,
BÍZZON AZ ÚR NEVÉBEN, ÉS TÁMASZKODJON ISTENÉRE!

Ézsaiás 50,10b

A DEBRECEN-CSAPÓKERTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2019. DECEMBERI ALKALMAI:

vasárnap
9:30 órától: Imaközösség az istentisztelet áldásáért
9:45 órától:
Énektanulás
10 órától:
Istentisztelet (Úrvacsorai közösség 1-jén, 25-én és 26-án)
15 órától: Istentisztelet Domboson
(hónap első és harmadik vasárnapján és Karácsony első napján)
17:30 órától:
Imaóra

kedd
10:00 órától: Tevékeny Kezek Szeretetköre
17:30 órától:
Bibliaóra a II. Helvét Hitvallás alapján

szerda
10:30 órától: Baba-Mama kör
10:30 órától:
Bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában (Süveg u. 3.)
16 órától:
Bibliaóra Domboson
17:30 órától:
Presbiteri bibliaóra (hónap első szerdája)

csütörtök
9 órától: Tevékeny Kezek Szeretetköre
1
8 órától: Felnőttként konfirmáltak bibliaköre (kéthetente)
Téma: Mikeás könyve

péntek
16:30 órától: Konfirmációi előkészítő gyermekeknek
17 órától:
Gyermekek énekkari próbája
18 órától:
Ifjúsági bibliaóra

További alkalmak:
dec.
19. csütörtök 17:30 óra: Egyedülállók karácsony estéje
dec. 24. kedd 15 óra:
Karácsonyi istentisztelet, gyermekszolgálat
dec. 25. szerda 10 óra:
Karácsonyi istentisztelet, úrvacsora
dec. 26. csütörtök 10 óra:
Karácsonyi istentisztelet, úrvacsora
dec. 31. kedd 17:30 óra:
Óévi istentisztelet
2020. jan. 1. szerda 10 óra:
Újévi istentisztelet
2020. jan. 5-12.:
Aliansz Imahét

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A TESTVÉREKET!

 

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Vasárnap: 10.00 órától istentisztelet a Templomban, az istentisztelettel párhuzamosan vasárnapi óvoda és iskola.
9.00 órától Énekkari próba (kéthetente)
9.30 órától imaközösség az istentisztelet áldásáért a Gyülekezeti Házban.
9.50 órától Énektanítás a Templomban.
15.00 órától konfirmáció előkészítő felnőtteknek (Pünkösdig)
17.30 órától Imaóra a Gyülekezeti Házban
15.00 órától istentisztelet Domboson (minden hónap első vasárnapján)

Kedd: 10.00 – 12.00 óra között Tevékeny Kezek Szeretetkör (hímzés, varrás)
17.30 órától Bibliaóra – vezérfonal: a Heidelbergi Káté

Szerda: 10.00 órától Baba-Mama kör
10.30 órától Bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában (Süveg u.)
18.00 órától Asztalitenisz Férfikör

Csütörtök: 10.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör (csigakészítés)
17.30 órától Presbiteri Bibliaóra (minden hónap első csütörtök estéjén)
19.00 órától Felnőttként Konfirmáltak Bibliaköre (kéthetente)

Péntek: 16.15 órától konfirmáció előkészítő gyermekeknek (Pünkösdig)
17.00 órától Ifjúsági Bibliakör

CSILLAGÁSZ-tábor-2019-1