Kezdőlap

ÚTON, HAZAFELÉ…
Aliansz Imahét  2020. január 5-12.
a DEBRECEN-CSAPÓKERTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
(Debrecen, Mátyás király u. 23/b)

január 5. vasárnap 10 óra – Igét hirdet: Berényiné Csinády Melinda lelkipásztor (Debrecen)
A disznóóltól az atyai házig: egy elveszett, majd megtalált ember története (Lk 15,11-32)

január 6. hétfő 17:30 óra – Igét hirdet: Kriszt István lelkipásztor (Debrecen)
Börtönből a mennybe: egy apostolnak „honvágya van” (Fil 1,21-24)

 január 7. kedd 17:30 óra – Igét hirdet: Tamás Gergely lelkipásztor (Debrecen)
A szakadék széléről a pásztor karjaiba: egy elveszett bárány megmenekül (Lk 15,1-7)

január 8. szerda 17:30 óra – Igét hirdet: Pető Albert lelkipásztor (Debrecen)
Gazdagságból boldogságba: amikor egy vámszedő rálel az igazi kincsre (Lk 19,1-10)

január 9. csütörtök 17:30 óra – Igét hirdet: Hajdu Zoltán missziói titkár (Piliscsaba)
Vízért ment és megtalálta a kiapadhatatlan forrást: egy asszony nagy felfedezése (Jn 4,1-26)

január 10. péntek 17:30 óra – Igét hirdet: Komlósi Sándor lelkipásztor (Debrecen)
A meneküléstől a hazatérésig: Jákób megtalálja igazi otthonát (1Móz 32,22-32)

január 11. szombat 17:30 óra – Igét hirdet: Szabó Árpád Csaba lelkipásztor (Biharugra)
Tanítás az ökrökről meg a szamarakról: még az állatok is tudják, kihez tartoznak (Ézs 1,1-3)

január 12. vasárnap 10 óra – A hazaérkezés (Jelenések 21,1-4)
Igét hirdet: Tárnok Tamás Vince lelkipásztor (Debrecen), Úrvacsorai közösség

17 óra: Záró alkalom a Baptista Imaházban /Szappanos u./
Igét hirdet: Lakatos Zoltán lelkipásztor (Debrecen)

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit alkalmainkra!

Aliansz logó - szines

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

  1. január 19-26.
    „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2)
    „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)

Január 19. vasárnap, 17.00 óra: Görög Katolikus Templom
Köszöntés:        Dr. Seszták István gk. főhelynök
Igét hirdet:         Vad Zsigmond ref. esperes
Imaközösséget vezeti:        Kapin István gk. parókus

Január 20. hétfő, 17.00 óra: Evangélikus Templom
Köszöntés:        Asztalos Richárd ev. lelkész
Igét hirdet:         Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző
Imaközösséget vezeti:        Széles Csongor ref. lelkész

Január 21. kedd, 17.00 óra: Kistemplom-Ispotályi Református Templom
Köszöntés:        Szakács György ref. lelkész
Igét hirdet:         Papp János lelkész-baptista egyházelnök
Imaközösséget vezeti:        Püski Lajos ref. lelkész

Január 22. szerda, 17.00 óra: Szent Anna Római Katolikus Székesegyház
Köszöntés:        Palánki Ferenc rk. püspök
Igét hirdet:         Dr. Fekete Károly református püspök
Imaközösséget vezeti:        Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

Január 23. csütörtök, 17.00 óra: Árpád-téri Református Templom
Köszöntés:        Veres János ref. lelkész
Igét hirdet:         Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános
Imaközösséget vezeti:        Iszlai Endre ref. lelkész

Január 24. péntek, 17.00 óra: Baptista Imaház – Szappanos utca
Köszöntés:        Dobos Péter gyülekezetvezető presbiter
Igét hirdet:         Kocsis Fülöp gk. metropolita
Imaközösséget vezeti:        Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Január 25. szombat, 17.00 óra: Megtestesülés Római Katolikus Templom
Köszöntés:        Tóth László rk. plébános
Igét hirdet:         Asztalos Richárd ev. lelkész
Imaközösséget vezeti:        Helyi lelkész

Január 26. vasárnap, 17.00 óra: Református Nagytemplom
Köszöntés:        Dr. Fekete Károly ref. püspök
Igeolvasás:         Bereczki Lajos baptista lelkész-rektorhelyettesElőima:              Sipos Barnabás ortodox parókus
Igét hirdet:         Palánki Ferenc rk. püspök
Apostoli Hitvallás:    Asztalos Richárd ev. lelkész
Záróima, Úri ima:     Kocsis Fülöp gk. metropolita
Hirdetések, áldás:     Vad Zsigmond ref. esperes

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debreceni-Nagytemplom 24 darab harangjának elkészítésére ajánlja fel a debreceni ökumenikus közösség.

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Vasárnap: 10.00 órától istentisztelet a Templomban, az istentisztelettel párhuzamosan vasárnapi óvoda és iskola.
9.00 órától Énekkari próba (kéthetente)
9.30 órától imaközösség az istentisztelet áldásáért a Gyülekezeti Házban.
9.50 órától Énektanítás a Templomban.
15.00 órától konfirmáció előkészítő felnőtteknek (Pünkösdig)
17.30 órától Imaóra a Gyülekezeti Házban
15.00 órától istentisztelet Domboson (minden hónap első vasárnapján)

Kedd: 10.00 – 12.00 óra között Tevékeny Kezek Szeretetkör (hímzés, varrás)
17.30 órától Bibliaóra – vezérfonal: a Heidelbergi Káté

Szerda: 10.00 órától Baba-Mama kör
10.30 órától Bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában (Süveg u.)
18.00 órától Asztalitenisz Férfikör

Csütörtök: 10.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör (csigakészítés)
17.30 órától Presbiteri Bibliaóra (minden hónap első csütörtök estéjén)
19.00 órától Felnőttként Konfirmáltak Bibliaköre (kéthetente)

Péntek: 16.15 órától konfirmáció előkészítő gyermekeknek (Pünkösdig)
17.00 órától Ifjúsági Bibliakör

CSILLAGÁSZ-tábor-2019-1